PV-moduler: PV-modulprisene denne uken var uendret fra forrige uke.